Jesteś tutaj: Start / Czas wolny / Sekcje

Sekcje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SEKCJE DZIAŁAJĄCE W BURSIE

 

 • sekcja stołówkowa - udział w planowaniu menu, wystroju stołówki; ocena jakości dostarczanych produktów żywnościowych, zajęcia w ramach kuchenek samoobsługowych /zdrowe żywienie, gotowanie, pieczenie różnych potraw, org. przyjęć, dekoracja stołu, itp./
 • sekcja plastyczno-dekoratorska - wykonywanie elementów dekoracyjnych pokoi, pomieszczeń ogólnych, przygotowywanie wystroju uroczystości i imprez, nauka różnych technik graficznych, rękodzieła, itp.
 • sekcja muzyczna - zajmuje się szeroko pojętym rozwojem muzycznym wychowanków Bursy. Merytoryczna praca odbywa się na następujących płaszczyznach:
  • grupa wokalna - rozwijająca umiejętności i kompetencje wokalne uczestników zajęć w tym - emisja głosu, artykulacja, interpretacja, dobór repertuaru oraz metodyka samokształcenia.
  • grupa wokalno-instrumentalna- zagadnienia wymienione powyżej poszerzone o elementy pracy zespołowej, zagadnienia instrumentacji i aranżacji.
 • sekcja obywatelsko-historyczna - rozszerzenie kompetencji i zainteresowań wychowanków z zakresu historii i postaw obywatelskich. Organizacja paneli dyskusyjnych w formie "otwartych lekcji historii" z udziałem zaproszonych gości, prelegentów i wykładowców. Organizacja projektów i przedsięwzięć związanych z historią Polski oraz aktywne uczestnictwo w kampaniach społecznych odnoszących się przedmiotowo do specyfiki działalności koła. Propagowanie postaw przeciwstawiających się negatywnym zjawiskom społecznym o charakterze wykluczeniowym /rasizm, antysemityzm, ksenofobia, homofobia, ableizm/ poprzez organizację konkursów, spotkań integrujących, warsztatów, prezentacji materiałów multimedialnych. Rozwój aktywności wolontariackiej w obszarze działalności Muzeum Historycznego w Ełku.
 • sekcja biblioteczno-naukowa /organizowanie pomocy w nauce, opieka nad księgozbiorem bibliotecznym, promocja czytelnictwa, organizacja konkursów, oprawa zajęć artystycznych, współpraca z Kołem Miłośników Książki, itp.
 • sekcja plastyczno-dekoratorska – zajęcia przeprowadzane w formie warsztatów praktycznych. Wychowankowie poznają zagadnienia związane ze sztukami pięknymi: rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika użytkowa i dekoracyjna oraz elementy architektury artystycznej. Sekcja również będzie promować twórczość wychowanków przez organizowanie wystaw i pomoc przy lokalnych i regionalnych konkursach plastycznych.
 • sekcja politechniczna – drobne montaże, naprawa różnych sprzętów, wyposażenia, modernizacja wystroju pomieszczeń, poznawanie zasad obsługi narzędzi, sprzętu konserwatorskiego, majsterkowanie, itp.
 • sekcja higieniczno-porządkowa - organizacja konkursów czystości, promocja zdrowego stylu życia.
 • sekcja sportowa – treningi różnych gier na ORLIKU, salach gimnastycznych, organizacja konkursów, turniejów, itp.
 • sekcja radiowo-dziennikarska – prowadzenie radiowęzła, organizacja wieczorów filmowych, przygotowywanie audycji, programów, przygotowywanie relacji z imprez, uroczystości, bieżących działań, promocja placówki w środowisku.